Συμπληρωματική δέσμευση 7: Τροποποίηση του Κανονισμού Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ και δημοσίευση ανοικτών συνόλων δεδομένων

Υφιστάμενη κατάσταση

Ο Κανονισμός Δ.Π. της ΕΕΤΤ χρήζει τροποποίησης ώστε να λάβει υπόψη του σχετικές αλλαγές στο υπόλοιπο κανονιστικό πλαίσιο, τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του. Βασικοί στόχοι είναι η παροχή αναλυτικών πληροφοριών ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης των συνδρομητών (παροχή αρχικής σύνδεσης, βλάβες, τηλεφωνική υποστήριξη), καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε μορφή ανοικτών συνόλων δεδομένων (datasets) για την περαιτέρω αξιοποίησή τους από τους πολίτες ή ενδιαφερόμενους φορείς.

Περιγραφή Δέσμευσης

Η ΕΕΤΤ Δημοσιεύει από το 2008 αποτελέσματα Δεικτών Ποιότητας (Δ.Π.) των παρεχόμενων προς το κοινό δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσης τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίστηκε με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΕΕΤΤ ΑΠ. 621/011/27-09-2011 (ΦΕΚ 2417/Β’/2011), η οποία ισχύει μέχρι σήμερα (εφεξής Κανονισμός Δ.Π.). Τα αποτελέσματα των Δ.Π. δημοσιεύονται από τους παρόχους και από την ΕΕΤΤ σε εξαμηνιαία βάση στη μορφή αρχείων excel με βάση υποδείγματα για κάθε κατηγορία δεικτών που εκδίδονται από την ΕΕΤΤ.

Αρχές OGP

Πρόσβαση στην πληροφορία, λογοδοσία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Δ/νση Τηλεπικοινωνιών / Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλ/κού Τομέα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μηνάς Καρατζόγλου(Προϊστάμενος Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών). Email: mkaratzoglou@eett.gr , τηλ: 2106151028 Διονύσης Λιναρδάτος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλ/κού Τομέα) Email: dlinardatos@eett.gr, τηλ: 2106151130 Ιωάννης Κουτσουκίδης (Στέλεχος Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλ/κού Τομέα). Email: ikoukoutsidis@eett.gr, τηλ: 2106151009

Στόχος

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Η ΕΕΤΤ Δημοσιεύει από το 2008 αποτελέσματα Δεικτών Ποιότητας (Δ.Π.) των παρεχόμενων προς το κοινό δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσης τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίστηκε με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΕΕΤΤ ΑΠ. 621/011/27-09-2011 (ΦΕΚ 2417/Β'/2011), η οποία ισχύει μέχρι σήμερα (εφεξής Κανονισμός Δ.Π.). Τα αποτελέσματα των Δ.Π. δημοσιεύονται από τους παρόχους και από την ΕΕΤΤ σε εξαμηνιαία βάση στη μορφή αρχείων excel με βάση υποδείγματα για κάθε κατηγορία δεικτών που εκδίδονται από την ΕΕΤΤ.

Προετοιμασία σχεδίου νέου Κανονισμού προς δημόσια διαβούλευση
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 30/11/2020
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Σχέδιο Απόφασης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση
του υφιστάμενου Κανονισμού Δεικτών Ποιότητας
(ΕΕΤΤ ΑΠ. 621/011/27-9-2011)

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCQualityIndicators2020.pdf

Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/12/2021
Καταληκτική ημερομηνία 15/01/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Περίοδος διαβούλευσης: 1/12/2020 – 15/1/2021

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1340.html

Επεξεργασία των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση και προετοιμασία τλεικού κειμένου
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 31/10/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 1/01/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Έκδοση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 991/7Β/17-5-2021, ως προς τους Δείκτες Ποιότητας σταθερής τηλεφωνίας, σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών VoIP, υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP991-007b.pdf

Δημοσίευση πρώτων ανοικτών συνόλων δεδομένων στη νέα μορφή

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2022
Καταληκτική ημερομηνία 30/09/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *