Υλικό


Το εγχειρίδιο της ΟGP (Κανόνες & Οδηγίες προς Συμμετέχοντες)
Το πρότυπο δημιουργίας δεσμεύσεων ΕΣΔ
Το πρότυπο έκθεσης αυτοαξιολόγησης ΕΣΔ 
Τα πρότυπα συμμετοχής και συνδημιουργίας της OGP
Οι οδηγίες του IRM για την αξιολόγηση των ελάχιστων κριτηρίων συνδημιουργίας
Βρείτε περισσότερο πρακτικό υλικό εδώ: https://www.opengovpartnership.org/learning/resources/

------