Συμπληρωματική δέσμευση 2: Ανοικτή διάθεση δεδομένωνΥπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υφιστάμενη κατάσταση

Οι πολίτες μέσω των συνόλων δεδομένων, να γνωρίσουν τι πληροφορία είναι διαθέσιμη και πού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή (σε ποιον ιστοχώρο). Τα δημοσιευμένα datasets να αποτελέσουν ένα εργαλείο πρόσβασης των πολιτών στον πολιτισμό και να κινητοποιήσουν παραγωγικές δυνάμεις στη δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής πολιτισμικού ενδιαφέροντος

Διάθεση ομοειδών συνόλων με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές Υπηρεσίες: Με την ομαδοποίηση / ομογενοποίηση των συνόλων στόχος είναι μία κοινή πολιτική διάθεσης ομοειδών δεδομένων, ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πώς και με ποιους όρους θα προμηθευτεί τα δεδομένα που χρειάζεται.

Περιγραφή Δέσμευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς του, έχουν στην διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4727/2020 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP

Πρόσβαση στην πληροφορία, Δημόσια Συμμετοχή

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Στόχος

 • Διενέργεια ηλεκτρονικής διαβούλευσης, με χρήση ερωτήσεων, με σκοπό την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό των συνόλων δεδομένων που θα διατεθούν ανοικτά.
 • Βελτίωση της ποιότητας συνόλων δεδομένων και μεταδεδομένων
 • Επικαιροποίηση των δημοσιευμένων datasets
 • Ομαδοποίηση και ομογενοποίηση των datasets των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 • Απόφαση διάθεσης ανοικτών δεδομένων

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς του, έχουν στην διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4727/2020 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 31/03/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Σύνταξη έκθεσης / Αποτελέσματα Διαβούλευσης:
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 30/04/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

https://www.culture.gov.gr/DocLib/apotelesmata_diavoulefsis_AnoixtonDedomenon_April2021.pdf

Ομαδοποίηση και ομογενοποίηση των datasets των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Βελτίωση της ποιότητας συνόλων δεδομένων και μεταδεδομένων
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/01/2021
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Απόφαση διάθεσης ανοικτών δεδομένων
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/08/2021
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *