Δέσμευση 8: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Υφιστάμενη κατάσταση

Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α ́ 57),προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτωνΕισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τιςπροβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, μεειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει στη διάθεσή του πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP

Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υλοποίηση: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών

Στόχος

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει στη διάθεσή του πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση : Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει στη διάθεσή του πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Μελέτη για την Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2020
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Μελέτη Ψηφιακού Aποθετηρίου ΕΚΔΔΑ – Ημερομηνία Εκπόνησης  Ιούνιος 2020

Υλοποίηση πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου ερευνών και μελετών του Δημοσίου
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 1/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Μελέτη βελτιστοποίησης της διαδικασίας διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαβούλευσης

Ημερομηνία εκκίνησης 1/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2020
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Συνεχής ένταξη νέων datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 1/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2021
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει στη διάθεσή του πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *