Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δικαιοπραξιών στη χώρα

Υφιστάμενη κατάσταση

Η δράση αποσκοπεί στο να καλύψει την έλλειψη αξιόπιστων και διοικητικά φερέγγυων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις εμπράγματες δικαιοπραξίες στη χώρα. Επηρεάζει πρωτίστως όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται με την ακίνητη περιουσία και τη διαχείρισή της. Ενδεικτικά παραδείγματα φορέων του Δημοσίου που χρειάζονται τα εν λόγω στοιχεία για την επιτέλεση των σκοπών τους είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η Τράπεζα της Ελλάδο, το Υπουργείο Οικονομικών και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (σε διάφορες βαθμίδες).

Αντίστοιχοι φορείς του ιδιωτικού τομέα είναι οι τράπεζες, οι εταιρείες και οι επαγγελματίες μεσολαβητών αγοραπωλησιών ακινήτων («μεσίτες»), οι πολεοδόμοι-χωροτάκτες και, γενικά, όλοι οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων.

Περιγραφή Δέσμευσης

Το πληροφοριακό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) τηρεί στοιχεία για το είδος των δικαιοπραξιών που συντελούνται στη χώρα και είναι δυνατή η διάθεση των χαρακτηριστικών αυτών όπως και το είδος των δικαιοπραξιών, το πλήθος των εμπλεκομένων και πλήθος συνδυαστικών στοιχείων τα οποία και αποτελούν τα τελικά παραδοτέα της δράσης. Η δράση αυτή αφορά τις περιοχές της χώρας στις οποίες λειτουργούν Κτηματολογικά γραφεία ή υποκαταστήματα αυτών.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Ελληνικό Κτηματολόγιο, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ή ΕΔΥΤΕ (GRNET)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Το πρόβλημα πρόκειται να επιλυθεί με τη διάθεση των σχετιζόμενων στοιχείων διαδικτυκά στο πλαίσιο της πολιτικής «ανοικτών δεδομένων» που προωθείται από την Πολιτεία και έχει υιοθετηθεί για τέτοιου είδους δεδομένα από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Τα εν λόγω δεδομένα θα διατίθενται μέσω της σχετικής Γεωπύλης που έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο (https://data.ktimatologio.gr/ ) καθώς και μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που θα διευκολύνουν, κατά παραγγελία, τους ενδιαφερόμενους στην επιλογή και απόκτηση απευθείας των στοιχείων που τους ενδιαφέρουν, εφόσον συντρέξουν, βεβαίως, προϋποθέσεις διάθεσης πόρων για την ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Το πληροφοριακό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) τηρεί στοιχεία για το είδος των δικαιοπραξιών που συντελούνται στη χώρα και είναι δυνατή η διάθεση των χαρακτηριστικών αυτών όπως και το είδος των δικαιοπραξιών, το πλήθος των εμπλεκομένων και πλήθος συνδυαστικών στοιχείων τα οποία και αποτελούν τα τελικά παραδοτέα της δράσης. Η δράση αυτή αφορά τις περιοχές της χώρας στις οποίες λειτουργούν Κτηματολογικά γραφεία ή υποκαταστήματα αυτών.

Δράσεις ωρίμανσης

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/03/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Συλλογή-επεξεργασία δεδομένων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ανάρτηση και διάθεση στοιχείων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 29/09/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *