Καινοτόμες Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών

Υφιστάμενη κατάσταση

Στόχος της πράξης είναι η οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Το ήδη υπάρχον ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό είναι σχετικά περιορισμένο. Ως εκ τούτου, η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση όλων των κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών είναι κεντρικής επιστημονικής και πολιτιστικής σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η αξιοποίηση και η προβολή των σχετικών αρχείων που διατηρεί η Ακαδημία.

Περιγραφή Δέσμευσης

Η Ακαδημία Αθηνών προτίθεται να συμβάλει στην συνεργατική κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership, στις θεματικές της OGP
«Φυσικοί Πόροι» και «Πρόσβαση στη Πληροφορία». Στο πλαίσιο αυτό η Ακαδημία Αθηνών προτείνει την παρακάτω ώριμη δράση που αφορά, μεταξύ άλλων, στη διάθεση ανοικτών δεδομένων Υψηλής
Αξίας από τις συλλογές της Ακαδημίας σε τομείς πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρόσκληση 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά στην οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προώθηση του πολιτιστικού και
επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση είναι κεντρικής πολιτιστικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η εκμετάλλευση και η προβολή των σχετικών αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών.

Αρχές OGP

Ανοικτά δεδομένα

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Ακαδημία Αθηνών, Κυβέρνηση, Πολίτες, Επιστημονική Κοινότητα, Ιδιωτικός τομέας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Η Ακαδημία Αθηνών προτίθεται να συμβάλει στην συνεργατική κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership, στις θεματικές της OGP
«Φυσικοί Πόροι» και «Πρόσβαση στη Πληροφορία». Στο πλαίσιο αυτό η Ακαδημία Αθηνών προτείνει την παρακάτω ώριμη δράση που αφορά, μεταξύ άλλων, στη διάθεση ανοικτών δεδομένων Υψηλής
Αξίας από τις συλλογές της Ακαδημίας σε τομείς πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρόσκληση 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά στην οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προώθηση του πολιτιστικού και
επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση είναι κεντρικής πολιτιστικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η εκμετάλλευση και η προβολή των σχετικών αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών.

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας Ενδεικτικά, στα ορόσημα και τα παραδοτέα της δράσης από την ψηφιοποίηση των αρχείων του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *