Καινοτόμες Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών

Υφιστάμενη κατάσταση

Στόχος της πράξης είναι η οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Το ήδη υπάρχον ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό είναι σχετικά περιορισμένο. Ως εκ τούτου, η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση όλων των κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών είναι κεντρικής επιστημονικής και πολιτιστικής σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η αξιοποίηση και η προβολή των σχετικών αρχείων που διατηρεί η Ακαδημία.

Περιγραφή Δέσμευσης

Η Ακαδημία Αθηνών προτίθεται να συμβάλει στην συνεργατική κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership, στις θεματικές της OGP
«Φυσικοί Πόροι» και «Πρόσβαση στη Πληροφορία». Στο πλαίσιο αυτό η Ακαδημία Αθηνών προτείνει την παρακάτω ώριμη δράση που αφορά, μεταξύ άλλων, στη διάθεση ανοικτών δεδομένων Υψηλής
Αξίας από τις συλλογές της Ακαδημίας σε τομείς πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρόσκληση 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά στην οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προώθηση του πολιτιστικού και
επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση είναι κεντρικής πολιτιστικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η εκμετάλλευση και η προβολή των σχετικών αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών.

Αρχές OGP

Ανοικτά δεδομένα

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Ακαδημία Αθηνών, Κυβέρνηση, Πολίτες, Επιστημονική Κοινότητα, Ιδιωτικός τομέας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Η Ακαδημία Αθηνών προτίθεται να συμβάλει στην συνεργατική κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership, στις θεματικές της OGP
«Φυσικοί Πόροι» και «Πρόσβαση στη Πληροφορία». Στο πλαίσιο αυτό η Ακαδημία Αθηνών προτείνει την παρακάτω ώριμη δράση που αφορά, μεταξύ άλλων, στη διάθεση ανοικτών δεδομένων Υψηλής
Αξίας από τις συλλογές της Ακαδημίας σε τομείς πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πρόσκληση 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά στην οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προώθηση του πολιτιστικού και
επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών. Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση είναι κεντρικής πολιτιστικής σημασίας, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διάσωση, η εκμετάλλευση και η προβολή των σχετικών αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών.

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

[Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 15:25]

Πορεία υλοποίησης Βιβλιοθήκης: Ολοκληρώθηκε

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Α/Α ΔΡΑΣΗ

1 Αναβάθμιση και ανασχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου http://digitallibrary.academyofathens.gr/ της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

2 Μεταφορά του διαδικτυακού τόπου http://digitallibrary.academyofathens.gr/ και της υφιστάμενης Βάσης Δεδομένων στο G-Cloud

3 Μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιοποιημένων αρχείων (περίπου 13.000 σελίδες και σημειώσεις) στο G-Cloud και στο νέο αποθετήριο

4 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση βιβλίων (15.000 σελίδες)

5 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχείων και σημειώσεων

6 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών σχεδίων της ίδιας της Ακαδημίας

7 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση χαρτών

Α/Α ΔΡΑΣΗ

8 Ψηφιοποίηση (φωτογράφιση) και τεκμηρίωση συλλογής Σταμούλη

9 Ψηφιοποίηση (φωτογράφιση) και τεκμηρίωση συλλογής Παλαιολόγου

10 Τρισδιάστατη αποτύπωση (3d scanning) και τεκμηρίωση 5 αγαλμάτων για χρήση εντός των εφαρμογών

11 Εφαρμογή εικονικής ξενάγησης στους χώρους της βιβλιοθήκης (για H/Y και κινητές συσκευές) – η εφαρμογή θα αφορά απομακρυσμένους χρήστες

12 Εφαρμογή ατομικής ακουστικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών (τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης με χρήση beacon ή QR tags.

13 Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για χρήση από tablet με εμφάνιση του Κωστή Παλαμά στο γραφείο του (σύντομη αφήγηση).

14 Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά με χρήση λέξεων σε διαδραστικές οθόνες (π.χ για τα greeklish βιβλία)

15 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο της εφαρμογής εσωτερικής ξενάγησης εντός της βιβλιοθήκης

16 Promo Video για την ιστορία της βιβλιοθήκης (3’) με υπότιτλους στα Αγγλικά

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

[Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 15:25]

Πορεία υλοποίησης ΚΕΦΑΚ: Ολοκληρώθηκε

Η δράση έχει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των αρχείων ατμοσφαιρικών και κλιματολογικών μετρήσεων του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των διαδραστικών εφαρμογών του Κέντρου που περιλαμβάνουν:

– τον εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου

– τον διαδραστικό χαρτογραφικό κλιματολογικό άτλαντα

– διαδραστική εφαρμογή για την αποτύπωση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στα έργα τέχνης των περασμένων αιώνων και

– διαδραστική εφαρμογή για την αποτύπωση της επίδρασης των ατμοσφαιρικών συνθηκών σε ιστορικά γεγονότα.

Όλες οι εφαρμογές βρίσκονται online σε beta-version για τη διεξαγωγή ελέγχων και διορθώσεων πριν την τελική έκδοση.

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

[Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 15:25]

Πορεία υλοποίησης ΚΕΕΛ: Ολοκληρώθηκε

Οι εργασίες ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του έργου στο ΚΕΕΛ έχουν ολοκληρωθεί.

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΛΝΕ
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

[Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 15:25]

Πορεία υλοποίησης ΚΕΝΔΙ: Ολοκληρώθηκε

Παραδοτέο Τίτλος Κέντρο Κατάσταση

Π1.26 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχείου από μαγνητικές ταινίες και μπομπίνες (900 ft & ΧΧΧ mm) Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π1.27 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχείου από μαγνητικές ταινίες και μπομπίνες (210 ft & ΧΧΧ mm) Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π1.28 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση χειρόγραφων Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π1.29 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Αρχείου Δελτίων (Α-Δ) Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π1.30 Απομαγνητοφώνηση και επισημείωση επιλεγμένου διαλεκτικού ηχητικού υλικού Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π1.31 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο αγγλικά και γαλλικά Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π3.19 Σχεδιασμός διαδικτυακού τόπου για το Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Ι.Λ.Ν.Ε

Π3.20 Ψηφιακό παιχνίδι προβολής λέξεων σε διαφορετικές διαλέκτους Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π3.21 Ψηφιακός Χάρτης της Ελλάδας με πλήρη δυνατότητα γεωαναφοράς Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε https://xeirografa.dotsoft.gr/

Μουσείο Γλώσσας Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε https://academy-ilne-museum.dotsoft.gr/

Π4.4 Promo Video για την ιστορία του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Ι.Λ.Ν.Ε Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Π4.5 Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων & Ιδιωμάτων Ολοκληρώθηκε

Ανοιχτή Πρόσβαση στα δεδομένα του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας Ενδεικτικά, στα ορόσημα και τα παραδοτέα της δράσης από την ψηφιοποίηση των αρχείων του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας
Αποτελέσματα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

[Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 15:25]

Πορεία υλοποίησης ΚΕΑ: Ολοκληρώθηκε

-Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του υλικού των τριών προγραμμάτων του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας (TIR, CVA, CSIR)

-Έχει τεκμηριωθεί το ψηφιοποιημένο υλικό -Το τεκμηριωμένο υλικό έχει αναρτηθεί στο αποθετήριο (Αρχική | Ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών (academyofathens.gr).

-Έχει υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής σελίδας του ΚΕΑ, έχει παραδοθεί το σχετικό υλικό από πλευράς του Κέντρου και έχει γίνει η εκπαίδευση του χειριστή της.

-Έχει υλοποιηθεί ο ψηφιακός χάρτης του προγράμματος της Tabula Imperii Romani και ο σχεδιασμός της σχετιζόμενης βάσης δεδομένων που έχουν συνδεθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *