Διοργάνωση Καινοτόμου Εργαστηρίου, με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Υφιστάμενη κατάσταση

Το ΕΚΔΔΑ, με βάση τον επιμορφωτικό του ρόλο για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης θα προτείνει μέσα από την διεξαγωγή του καινοτόμου εργαστηρίου, μια κοινή μεθοδολογία που θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των φορέων.

Περιγραφή Δέσμευσης

Το πλαίσιο δράσεων προβλέπει την διοργάνωση 2 Καινοτόμων Εργαστηρίων από τα οποία θα προκύψει ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο αντίστοιχων εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της Ανοικτής Διακυβέρνησης και την εκπαίδευση διαχειριστών ανοικτών δεδομένων.

Ειδικότερα:

 • το 1ο Καινοτόμο Εργαστήριο θα αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Θα τεθούν ζητήματα: αναγνώρισης αξίας, επαναχρησιμοποίησης, τεχνικών δημοσιοποίησης, πλαισίου και διαγράμματος ροής ενεργειών διαχείρισης των Ανοικτών Δεδομένων, οριοθέτησης, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με τους περιορισμούς του GDPR, απόδοσης αδειών χρήσης. Στη συνέχεια, με βάση την μεθοδολογία που θα προκύψει , θα σχεδιαστεί σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με σκοπό την εκπαίδευση διαχειριστών ανοικτών δεδομένων.
 • Το 2ο Καινοτόμο Εργαστήριο θα αφορά στην ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.
 • Κύριοι άξονες:
  • Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της OGP
  • Προσαρμογή καλών πρακτικών OGP στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Ενίσχυση του δημόσιου ενδιαφέροντος για ζητήματα Ανοικτής Διακυβέρνησης Στη συνέχεια θα σχεδιαστεί σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με σκοπό την διάχυση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης και την ενίσχυση της κουλτούρας αξιοποίησης των ανοικτών
   δεδομένων.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

ΕΚΔΔΑ/ΙΤΕΚ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Εσωτερικών, Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί φορείς, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Διαμόρφωση κοινού πλαισίου διαχείρισης των ανοικτών δεδομένων

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μέσα από βέλτιστες πρακτικές και την προώθηση των βασικών κατευθύνσεων διεθνών οργανισμών.

Εκπαίδευση/κατάρτιση εμπλεκόμενου προσωπικού μέσα από προγράμματα που θα ενσωματώνουν καλές πρακτικές

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Το πλαίσιο δράσεων προβλέπει την διοργάνωση 2 Καινοτόμων Εργαστηρίων από τα οποία θα προκύψει ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο αντίστοιχων εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της Ανοικτής Διακυβέρνησης και την εκπαίδευση διαχειριστών ανοικτών δεδομένων.

Ειδικότερα:

 • το 1ο Καινοτόμο Εργαστήριο θα αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Θα τεθούν ζητήματα: αναγνώρισης αξίας, επαναχρησιμοποίησης, τεχνικών δημοσιοποίησης, πλαισίου και διαγράμματος ροής ενεργειών διαχείρισης των Ανοικτών Δεδομένων, οριοθέτησης, διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης σε σχέση με τους περιορισμούς του GDPR, απόδοσης αδειών χρήσης. Στη συνέχεια, με βάση την μεθοδολογία που θα προκύψει , θα σχεδιαστεί σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με σκοπό την εκπαίδευση διαχειριστών ανοικτών δεδομένων.
 • Το 2ο Καινοτόμο Εργαστήριο θα αφορά στην ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.
 • Κύριοι άξονες:
  • Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της OGP
  • Προσαρμογή καλών πρακτικών OGP στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Ενίσχυση του δημόσιου ενδιαφέροντος για ζητήματα Ανοικτής Διακυβέρνησης Στη συνέχεια θα σχεδιαστεί σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, με σκοπό την διάχυση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης και την ενίσχυση της κουλτούρας αξιοποίησης των ανοικτών
   δεδομένων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση των δύο (2) Καινοτόμων Εργαστηρίων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Σχεδιασμός των δύο (2) Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *