Δημόσια Βάση Δεδομένων και Ειδικό Μητρώο Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών

Υφιστάμενη κατάσταση

Δεν υπήρχε ενιαίο πλαίσιο που να ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις του κράτους με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Τα τελευταία χρόνια είχαν κατά καιρούς θεσπισθεί σκόρπιες νομοθετικές διατάξεις με αποτέλεσμα να έχουν οδηγήσει σε κατακερματισμό του νομικού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υφίστανται 9 διαφορετικά μητρώα σε αντίστοιχα υπουργεία που καταγράφουν ΜΚΟ. Μερικά μητρώα περιλαμβάνουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εταιρείες (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) που δεν είναι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά εταιρείες. Συχνές καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν οδηγήσει σε άκριτη εξίσωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που παράγουν έργο, με εκείνες τις οργανώσεις που εκμεταλλεύθηκαν τα φιλάνθρωπα συναισθήματα της κοινωνίας. Με το ν. 4873/2021, καθιδρύεται ένα ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία κουλτούρας ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας κατά την κρατική χρηματοδότηση των ΟΚοιΠ.

Περιγραφή Δέσμευσης

Ανάπτυξη δύο ηλεκτρονικών πλατφορμών, συγκεκριμένα μιας Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και ενός Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την καταχώρηση και εγγραφή Ο.Κοι.Π. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα - Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Η ολοκλήρωση της δημιουργίας των δύο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συγκεκριμένα μιας Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και ενός Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων στο Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την συστηματική καταχώρηση και εγγραφή των κοινωφελών αυτών φορέων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. Η Δημόσια βάση δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο θα είναι 2 ειδικές εφαρμογές, προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και για να καταχωρηθεί σε αυτές μια Ο.Κοι.Π. θα πρέπει να υποβάλλει μια σειρά δικαιολογητικών, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 6 & 7 του ν.4873/2021. Η Δημόσια Βάση και το Ειδικό Μητρώο θα απαρτίζονται από το ευρετήριο Ο.Κοι.Π., τον φάκελο και τη μερίδα που τηρείται ξεχωριστά για κάθε Ο.Κοι.Π. και περιλαμβάνει συγκεκριμένα δικαιολογητικά, καθώς και πιστοποιήσεις αρμόδιων αρχών (ν. 4873/2021).

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Ανάπτυξη δύο ηλεκτρονικών πλατφορμών, συγκεκριμένα μιας Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και ενός Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την καταχώρηση και εγγραφή Ο.Κοι.Π. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση

Επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ένταξη στο Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για υλοποίηση διαδικασιών

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *