Δημιουργία Κοινότητας Καλής Πρακτικής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Υφιστάμενη κατάσταση

Η παρούσα δέσμευση έχει στόχο να συμβάλλει στην εισήγηση προτάσεων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος του τομέα των Ψηφιακών Δεξιοτήτων με απώτερο σκοπό την μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση της διάδοσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, την ενδυνάμωση συνεργασιών για την αναβάθμιση και επανακατάρτιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην χώρα. Επηρεάζει όλη την ελληνική κοινωνία και όλους τους τομείς της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο με κύριες ομάδες στόχου όπως: Πολίτες Κατάρτιση Εκπαίδευση Επαγγελματίες ΤΠΕ Η δημιουργία κοινότητας καλής πρακτικής με την συμμετοχή του Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών θα μπορέσει να ενισχύσει περαιτέρω την δημιουργία έντασης γνώσης, την ωρίμανση, επιτάχυνση, τυποποίηση λύσεων/δημιουργία εκπαιδευτικών καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Το πρόβλημα του χάσματος στις Ψηφιακές Δεξιότητες στην χώρα ξεκινά όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση η οποία διαπραγματεύεται τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των πόρων μιας κοινωνίας και ο οποίος αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περιγραφή Δέσμευσης

Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του μοντέλου Διακυβέρνησης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

H Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, αναμορφώθηκε το 2022 (άρθρα 87-89 ν. 4961/2022, Α’ 146) με το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο πλέον διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας σε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό συνασπισμό οργανισμών αποτελούμενο από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων και μη κυβερνητικές οργανώσεις, εφόσον δραστηριοποιούνται σε πεδία συναφή με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Εθνικής Συμμαχίας, όπως η τεχνολογία, η κατάρτιση- εκπαίδευση, η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και με ζητήματα ισότητας και ψηφιακής προσβασιμότητας. Στο νέο αυτό πλαίσιο εισήχθησαν ρυθμίσεις με σκοπό τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της και την ενίσχυση του ρόλου της στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού της χώρας, όπως η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναμικού και η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, προβλέφθηκε η σύσταση και οι αρμοδιότητες του Οργάνου Συντονισμού της Εθνικής Συμμαχίας με σκοπό τον κεντρικό και αποτελεσματικό συντονισμό της και την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της. Τέλος, ορίστηκε η διαδικασία και προσδιορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την απόκτηση και την απώλεια της ιδιότητας μέλους Εθνικής Συμμαχίας με σαφή και ευέλικτο τρόπο. Παράλληλα μέσα στο πλαίσιο αναβάθμισης του ρόλου της Εθνικής Συμμαχίας και του ιστοτόπου της θα δημιουργηθεί ένας συνεργατικός χώρος με την μορφή Κοινότητας Καλής Πρακτικής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να μπορούν να συμμετέχουν, να συνομιλούν, να προτείνουν λύσεις και ιδέες για θέματα των Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Η Δημιουργία μιας κοινότητας με συγκεκριμένο πλαίσιο Διακυβέρνησης θα αποτελέσει μια συστηματική προσπάθεια με την συμμετοχή του Δημόσιου, Ιδιωτικού Φορέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την καταπολέμηση του Ψηφιακού χάσματος.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του μοντέλου Διακυβέρνησης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Στο 3ο τετράμηνο του 2023 (3Q): Δημιουργία συνεργατικού χώρου ως Κοινότητα Καλής Πρακτικής Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον ιστότοπο της Εθνικής Συμμαχίας: https://www.nationalco alition.gov.gr/ Ο συνεργατικός χώρος θα συντηρείται στα πλαίσια της λειτουργίας της Εθνικής Συμμαχίας συνεχώς.

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024
  • Άρχισε
  • Σε εξέλιξη
  • Ακυρώθηκε
  • Ολοκληρώθηκε
  • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *