Δημιουργία Κοινότητας Καλής Πρακτικής για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Υφιστάμενη κατάσταση

Η παρούσα δέσμευση έχει στόχο να συμβάλλει στην εισήγηση προτάσεων αλλά και στη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της διαλειτουργικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαλειτουργικών ψηφιακών πολιτοκεντρικών υπηρεσιών και εν γένει έργων ΤΠΕ. Η βελτίωση του επιπέδου ωριμότητας της διαλειτουργικότητας θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς αποτελεί βασική υποδομή για την υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (digitalstrategy.gov.gr). Επιπρόσθετα θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας μας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νέα ενισχυμένη ευρωπαϊκή στρατηγική όπως αυτή αποτυπώνεται στην Πρόταση του Εφαρμοστικού Κανονισμού για τη Διαλειτουργικότητα που ανακοινώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2022 EUR-Lex - 52022PC0720 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Πιο συγκεκριμένα θα βοηθήσει στην εναρμόνιση της χώρας με την ανάγκη δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής στα κράτη – μέλη μέσα από τις οποίες θα επιτυγχάνεται η συνδιαμόρφωση προτάσεων για την επικαιροποίηση της στρατηγικής για τη διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και θα διασφαλίζεται η λήψη αποφάσεων για μεγάλα έργα ΤΠΕ με δημόσια συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Επηρεάζει όλη την ελληνική κοινωνία και όλους τους τομείς της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο με κύριες ομάδες στόχου όπως:
Πολίτες
Εταιρείες Πληροφορικής Δημόσια Διοίκηση Επαγγελματίες ΤΠΕ.

Περιγραφή Δέσμευσης

Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του νέου δυναμικού μοντέλου Διακυβέρνησης του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης /Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Η δημιουργία της Κοινότητας Πρακτικής για τη Διαλειτουργικότητα ενσωματώνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα δημόσιας συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα διασφαλίσει τη δυνατότητα ευρύτερης διακυβέρνησης αλλά και λήψης αποφάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές επιταγές οι οποίες προκρίνουν οριζόντια συστήματα συντονισμού με πολυσυμμετοχικές διαδικασίες.

Η Ελλάδα επιδιώκει, μέσω αυτής της δέσμευσης, να προετοιμαστεί έγκαιρα ώστε να εναρμονιστεί στις απαιτήσεις που εισάγει η νέα ενισχυμένη στρατηγική για τη διαλειτουργικότητα και να δημιουργήσει ένα ενιαίο ομοιογενές περιβάλλον για την υλοποίηση αποτελεσματικών διαλειτουργικών πολιτοκεντρικών δημόσιων υπηρεσιών.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του νέου δυναμικού μοντέλου Διακυβέρνησης του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

Ενεργοποίηση συνεργατικού χώρου ως Κοινότητα Καλής Πρακτικής για τη Διαλειτουργικότητα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Υποστήριξη φορέων για την εφαρμογή των αρχών και συστάσεων του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ) Δημοσίων Υπηρεσιών 120 (Σχετικό ομότιτλο έργο ΕΣΠΑ)

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Καθοδήγηση και υποστήριξη φορέων για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Εφαρμοστικού Κανονισμού (European Interoperable Act) για τη Διαλειτουργικότητα

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/08/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *