Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων

Υφιστάμενη κατάσταση

Τα στοιχεία των αρμοδιοτήτων των δημόσιων φορέων είναι διάσπαρτα καθώς τηρούνται από τον εκάστοτε φορέα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της οργάνωσης των αρμοδιοτήτων και ιδίως: α. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων. β. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ φορέων. γ. Δεν είναι δυνατή παροχή ολοκληρωμένης εικόνας της οργάνωσης των δημόσιων πολιτικών οι οποίες αποτυπώνονται σε νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο στις αρμοδιότητες των φορέων. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης των στοιχείων των αρμοδιοτήτων καθώς και της οργάνωσής τους, για όλο το δημόσιο τομέα. Ειδικότερα: α. Δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο των αρμοδιοτήτων και των διατάξεων που τις προβλέπουν. β. Δεν υπάρχει ψηφιακή βάση δεδομένων ώστε να διευκολύνεται η προσπέλαση στα στοιχεία γ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της επικαιροποίησης των στοιχείων αρμοδιοτήτων.

Περιγραφή Δέσμευσης

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ψηφιοποίηση των διατάξεων των οργανισμών όλων των φορέων της Δ.Δ. Η εφαρμογή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα - Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Ψηφιοποίηση των διατάξεων των οργανισμών όλων των φορέων της Δ.Δ. Η εφαρμογή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη Δημόσια Διοίκηση για: o τον εντοπισμό και καταγραφή των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων που θα κατανεμηθούν στα διάφορα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση), o την ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο απόλυτα σαφή και οριοθετημένο στα επιμέρους επίπεδα Διοίκησης (κεντρικό, αποκεντρωμένο, τοπικό διαρθρωμένο σε περιφερειακό και δημοτικό). Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός μηχανισμός για την οργάνωση και την παρακολούθηση των πολιτικών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης καθώς και της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων άσκησης αρμοδιοτήτων είτε στο ίδιο επίπεδο είτε σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης Βέλτιστος συντονισμός των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης Άρση ασαφειών για το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα σε ένα πεδίο πολιτικής Συστηματοποίηση του τρόπου κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ψηφιοποίηση των διατάξεων των οργανισμών όλων των φορέων της Δ.Δ. Η εφαρμογή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Α’ φάση: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - βέλτιστες πρακτικές

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/09/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Β΄ φάση: Καταγραφή αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Γ΄ φάση: Καθορισμός νομοθετικού πλαισίο

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2022
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Δ΄ φάση: Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/08/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *