Χρονοδιάγραμμα 5ου ΕΣΔ

Δημοσίευση:
Τελευταία αλλαγή:

Τελευταία επικαιροποίηση 10/10/2022

Βήμα 1 – έως 28/10/2022 (δύναται να επικαιροποιηθεί με βάση την πορεία των εργασιών) – Έναρξη εργασιών και στοχοθεσία.

Περιγραφή

Το Focus group συζητά και προτείνει στοχοθεσία και αρχικές θεματικές ενότητες για το 5ο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) λαμβάνοντας υπόψη συναφείς με την ανοιχτή διακυβέρνηση ώριμες προτεραιότητες των φορέων, τις επισημάνσεις του IRM στο Greece Co-creation brief και καλές πρακτικές άλλων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του Focus Group, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) ζητά τις προτάσεις των υπολοίπων υπουργείων σε σχέση με την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ακόμη, το focus group συζητά και διαμορφώνει χρονοδιάγραμμα συνδιαμόρφωσης του 5ου Σχεδίου Δράσης και, στη συνέχεια (Βήμα 2),  προσκαλεί ανοιχτά ενδιαφερόμενους φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις αντίστοιχες θεματικές υποομάδες εργασίας του κοινού χώρου opengovmonitor.gr προτείνοντας πιθανές δράσεις στο πλαίσιο της προτεινόμενης στοχοθεσίας και των θεματικών του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Ενέργειες και παραδοτέα

 • δημοσίευση στο opengovmonitor.gr της  στοχοθεσίας, των προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων και του χρονοδιαγράμματος συνδιαμόρφωσης του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοιχτής Διακυβέρνησης.
 • δημοσίευση  στο opengovmonitor.gr ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων για τη συμμετοχή τους στις θεματικές υποομάδες του κοινού χώρου στο opengovmonitor.

Βήμα 2 – έως 04/11/2022 (δύναται να επικαιροποιηθεί με βάση την πορεία των εργασιών) – Συγκρότηση κοινού χώρου και συνδιαμόρφωση ατζέντας πιθανών δράσεων.

Περιγραφή

To Focus group ανακοινώνει στο opengovmonitor.gr τις θεματικές υποομάδες εργασίας που διαμορφώθηκαν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συγκαλεί επιμέρους συναντήσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του focus group και των θεματικών υποομάδων με στόχο τη συνδημιουργία μιας ατζέντας πιθανών δράσεων οι οποίες σε επόμενη φάση θα τύχουν επεξεργασίας σε προσχέδιο δεσμεύσεων του 5ου Σχεδίου Δράσης.

Ενέργειες και παραδοτέα

 • δημοσίευση στο opengovmonitor.gr των θεματικών υποομάδων εργασίας.
 • δημοσίευση στο opengovmonitor.gr απολογιστικής έκθεσης με τις εργασίες του Focus Group και των επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας.

Βήμα 3 – έως 30/11/2022 (δύναται να επικαιροποιηθεί με βάση την πορεία των εργασιών) – Συνδιαμόρφωση προσχεδίου 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Περιγραφή

Εκπρόσωποι του Focus Group και των φορέων που συμμετέχουν στις θεματικές υποομάδες εργασίας του πολυσυμμετοχικού κοινού χώρου opengovmonitor, συνδιαμορφώνουν, βάσει της προτεινόμενης ατζέντας προσχέδιο δεσμεύσεων αξιοποιώντας σε συνεργατικά έγγραφα το επίσημο πρότυπο της OGP.

Ενέργειες και παραδοτέα

 • δημοσίευση στο opengovmonitor υπερσυνδέσμων των συνεργατικών κειμένων με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις τα οποία συνδιαμόρφωσαν οι θεματικές υποομάδες εργασίας.
 • διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του προσχεδίου του 5ου ΕΣΔ αξιοποιώντας τις προτεινόμενες δεσμεύσεις από τα δημοσιευμένα στο opengovmonitor συνεργατικά κείμενα και εισήγηση του προσχεδίου προς την πολιτική ηγεσία.

Βήμα 4 – έως 20/12/2022 (δύναται να επικαιροποιηθεί με βάση την πορεία των εργασιών) – Δημόσια διαβούλευση.

Περιγραφή

Το ΥΨηΔ μεριμνά για ανάρτηση στο opengov.gr του εγκεκριμένου 5ου ΕΣΔ για διαβούλευση. Το Focus group και οι συμμετέχοντες φορείς στις υποομάδες εργασίας προωθούν τη διαβούλευση και συμμετέχουν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση δράσης δημοσιότητας.

Ενέργειες και παραδοτέα

 • Δημοσίευση στο opengovmonitor του υπερσυνδέσμου προς τη διαβούλευση στο opengov.gr
 • Ενέργειες προώθησης της διαβούλευσης από το focus groups και τους συμμετέχοντες φορείς των υποομάδων εργασίας στο ευρύ κοινό.
 • Διοργάνωση δράσης δημοσιότητας για περαιτέρω προβολή της διαβούλευσης σε ειδικό κοινό
 • Υποδοχή σχολίων από το focus group και προετοιμασία απόκρισης στη διαβούλευση.

Βήμα 5 – έως 31/12/2022 – Τελική έγκριση και κατάθεση 5ου ΕΣΔ.

Περιγραφή

Το ΥΨηΔ μεριμνά για την τελική έγκριση και κατάθεση του 5ου ΕΣΔ στην OGP.

Ενέργειες και παραδοτέα

 • Δημοσίευση στο opengovmonitor του τελικού εγκεκριμένου 5ου ΕΣΔ μαζί με συνοπτική αναφορά επί των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης και της αιτιολογημένης απόκρισης της πολιτικής ηγεσίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *