Συμμετοχή στην OGP


Η Ελλάδα συμμετέχει στην OGP μέσα από τη συνεργασία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων κλπ.

Για την υποστήριξη της συμμετοχής στην OGP, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας ομάδας εμπειρογνωμόνων (focus group) για την συνεργατική κατάρτιση του επερχόμενου 5ου Σχεδίου Δράσης 2023- 2025 με τρόπο που θα επιφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο πεδίο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Στο focus group συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, η ΕΔΥΤΕ, η ΕΕΛΛΑΚ, η ΚΕΔΕ, ο ΣΕΒ και η Solidarity Now. Το focus group υποστηρίζεται από την Expertise France. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην OGP από το 2011 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.opengovpartnership.org/members/greece/

------