Κατάθεση 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας στον OGP

Δημοσίευση:
Τελευταία αλλαγή:

Ευχαριστώντας όλους για τη συμμετοχή και τις προσπάθειές τους στις εργασίες για το 5ο ΕΣΔ OGP, με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας, μετά τις διαδικασίες που προβλέπονται και ολοκληρώθηκαν, κατατέθηκε εγκαίρως και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του OGP https://www.opengovpartnership.org/members/greece/.