Σχετικά με την ιστοσελίδα


To opengovmonitor.gr είναι η Κεντρική Ιστοσελίδα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership (OGP).  Στόχος της Κεντρικής Ιστοσελίδας είναι να λειτουργήσει σαν κοινός χώρος δημόσιων φορέων και κοινωνίας πολιτών για την ανοιχτή συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσεων βασισμένων στις αξίες της διαφάνειας, της συμμετοχής, της λογοδοσίας καθώς και στην καινοτομική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την προώθηση αυτών των αξιών.

Η Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια πολυμερής πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2011 όταν ηγέτες κυβερνήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών συναντήθηκαν για να δημιουργήσουν μια μοναδική σύμπραξη, η οποία συνδυάζει την ισχυρή βούληση για την προώθηση της διαφανούς, συμμετοχικής, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνης διακυβέρνησης.

Η Σύμπραξη για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP) περιλαμβάνει 77 χώρες και 106 τοπικές κυβερνήσεις – που εκπροσωπούν περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους – και χιλιάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: Κανάλι OGP στο YouTube

Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα Σχέδια Δράσης εδώ

------