1η Απολογιστική Έκθεση Εργασιών Κατάρτισης του 5ου ΕΣΔ

Δημοσίευση:
Τελευταία αλλαγή:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΥ

5ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ταυτότητα Εγγράφου:

Υπεύθυνος  ΣύνταξηςΓενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών / Τμήμα Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
Περίοδος ΑναφοράςΙούλιος 2022 – Νοέμβριος 2022
Θεσμικό Πλαίσιο /ΔιαδικασίαΚατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της OGP
Έκδοση1.0

Ακρωνύμια:

ΓΓΨΔΑΔΓενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
IRMIndependent Reporting Mechanism
OGPOpen Government Partnership
ΔΔ-ΕΔιεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
ΕΑΔΕθνική Αρχή Διαφάνειας
ΕΔΥΤΕΕθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
ΕΕΛ/ΛΑΚΕταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
ΣΕΒΣύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων
ΥΠΕΣΥπουργείο Εσωτερικών
ΥΨΔΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εισαγωγή:

Η παρούσα απολογιστική έκθεση αφορά στις εργασίες που έχουν υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) με τη συνεργασία φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP).

Η ανάρτηση της Απολογιστικής Έκθεσης Εργασιών στο opengovmonitor.gr αποτελεί διακριτή ενέργεια στη διαδικασία/χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του 5ου ΕΣΔ, και έχει στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις εργασίες που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο λειτουργίας του Focus Group αλλά και άλλων πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση του νέου σχεδίου δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνησης μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες.

Εργασίες:

NoΠεριγραφή Εργασιών
1Συνεδριάσεις Focus Group
 Η δημιουργία του Focus Group (FG) για την προετοιμασία του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την OGP  έγινε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΨΔ τον Αύγουστο του 2022. Η λειτουργία και η σύνθεση του FG συζητήθηκε και με την άτυπη ομάδα για θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης η οποία απαρτίζονταν από στελέχη του ΥΨΔ και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΕΕΛΛΑΚ, Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς, κ.α.). Στο Focus Group κλήθηκαν να συμμετέχουν Κυβερνητικοί Φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης, το ΕΔΥΤΕ και το ΥΨΔ, καθώς και μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί όπως η ΚΕΔΕ, το ΕΛ/ΛΑΚ, το Solidarity Now, o ΣΕΒ και η Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς.
Η 1η συνεδρίαση του FG πραγματοποιήθηκε στις 19/09/2022 και η 2η την ίδια εβδομάδα στις 23.09.2022. Στις πρώτες δύο συναντήσεις συζητήθηκαν τα θέματα λειτουργίας του κοινού χώρου για τη συνδιαμόρφωση του 5ου ΕΣΔ καθώς και το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών/βημάτων που αναρτήθηκε στον κοινό χώρο (https://opengovmonitor.gr/). Στις πρώτες συναντήσεις διαμορφώθηκαν επίσης και οι αρχικές Θεματικές Ενότητες στις οποίες θα αναπτύσσονταν οι επιμέρους δεσμεύσεις της χώρας στο 5ο ΕΣΔ.
Στην 3η συνεδρίαση του FG στις 30 Σεπτεμβρίου συζητήθηκαν τα θέματα επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και διαδικασιών κατάρτισης του του 5ου ΕΣΔ. Ταυτόχρονα τα μέλη του FG ενημερώθηκαν από εκπροσώπους της ΓΓΨΔΑΔ για την διαδικασία συλλογής προτάσεων/δεσμεύσεων από φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, ΓΓ, Δημόσιοι Οργανισμοί) με σκοπό την ενεργή εμπλοκή τους στην διαδικασία διαμόρφωση των δεσμεύσεων που τους αφορούν και θα περιλαμβάνονται στο 5ο ΕΣΔ.
Στο επόμενο 4ο Focus Group στις 07.10.2022 συζητήθηκαν γενικότερα διαδικαστικά θέματα και η ανάγκη για επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος (βλέπε Εργασία 3) καθώς και των απαιτούμενων βημάτων για την κατάρτιση του 5ου ΕΣΔ. Συζητήθηκε ότι η επικαιροποίηση της διαδικασίας θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις Συμμετοχής και Συνδημιουργίας της OGP  (https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ ) Στις 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Focus Group όπου συζητήθηκαν το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, οι προτάσεις των Υπουργείων και Δημόσιων Φορέων για το 5ο ΕΣΔ καθώς και η συμμετοχή των μελών του FG στο επικείμενο Εργαστήριο για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στις 03 Νοεμβρίου που διοργάνωνε η ΓΓΨΔΑΔ.
Στο 5ο FG αποφασίστηκε και η δημοσίευση στο opengovmonitor.gr της Ανοιχτής Πρόσκλησης συνεργατικού σχεδιασμού προς κάθε ενδιαφερόμενο, από το δημόσιο τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα και ερευνητικούς φορείς, με σκοπό να πάρει ενεργά μέρος στη διαδικασία συνεργατικής δημιουργίας του του 5ου ΕΣΔ.
Το 6ο FG πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργαστηρίου που διοργανώθηκε από την ΓΓΨΔΑΔ στις 03 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του 12ου Ετήσιου Συνεδρίου «e-Government Forum» στο ξενοδοχείο Divani Caravel (βλέπε Εργασία 5).
Στο 7ο FG συζητήθηκαν οι εργασίες του Εργαστηρίου για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση καθώς και η μέχρι στιγμής ανταπόκριση στην Ανοιχτή Πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης συζητήθηκε η δημιουργία υπό ομάδων για την επεξεργασία πιθανών δεσμεύσεων σε τομείς που απαιτούν επιπλέον διερεύνηση ή/και ωρίμανση.    Περισσότερα για την λειτουργία του FG παρουσιάζονται στο opengovmonitor.gr στο παρακάτω link: https://opengovmonitor.gr/focus-group-για-το-5ο-ΕΣΔ/
2Συγκέντρωση και Αξιολόγηση Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου
 Η ΓΓΨΔΑΔ μετά τις εργασίες του 1ου και 2ου FG αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ενεργής συμμετοχής των φορέων του Δημοσίου Τομέα, που έχουν και την ευθύνη εφαρμογής κάθε ΕΣΔ, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου του FG απέστειλε σχετικά έγγραφα προς τους Φορείς με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία προτάσεων σχετικά με δεσμεύσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στο νέο σχέδιο δράσης. Οι Φορείς ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους αποστέλλοντας σταδιακά προτάσεις έως και τέλος Οκτωβρίου 2022. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις ομαδοποιήθηκαν από την ΓΓΨΔΑΔ με βάση τις Θεματικές Κατηγορίες του 5ου ΕΣΔ και στην συνέχεια παρουσιάστηκαν στο 5ο FG και στο 1ο Εργαστήρι για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στις 03 Νοεμβρίου 2022.
3Κατάρτιση Χρονοδιαγράμματος Ενεργειών του 5ου ΕΣΔ
 Το αρχικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών/βημάτων  κατάρτισης του 5ου ΕΣΔ διαμορφώθηκε μετά από συνεργασία της ΓΓΨΔΑΔ με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, συζητήθηκε στο 2ο FG και αναρτήθηκε στον Κοινό Χώρο για την συν διαμόρφωση του νέου σχεδίου δράσης. Το τελευταίο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα (10 Οκτωβρίου 2022) είναι προσβάσιμο στο opengovmonitor.gr στο παρακάτω link:  https://opengovmonitor.gr/Χρονοδιάγραμμα-5ου-ΕΣΔ/ 
4Συγκρότηση κοινού χώρου για την συνδιαμόρφωση του 5ου ΕΣΔ
 Η δημιουργία ενός κοινού χώρου για τη συνδιαμόρφωση των σχεδίων δράσης από τις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του OGP εκτός από μία καλή πρακτική αποτελεί και πρότυπο (standard) της OGP (https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/ ). Με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης του 4ου ΕΣΔ αλλά και τις ανάγκες συνδημιουργίας του 5ου ΕΣΔ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον ΕΕΛΛΑΚ το opengovmonitor.gr που αποτελεί την Κεντρική Ιστοσελίδα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην OGP.  Στόχος της Κεντρικής Ιστοσελίδας είναι να λειτουργήσει σαν κοινός χώρος δημόσιων φορέων και κοινωνίας πολιτών για την ανοιχτή συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση Εθνικών Σχεδίων Δράσεων βασισμένων στις αξίες της διαφάνειας, της συμμετοχής, της λογοδοσίας καθώς και στην καινοτομική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την προώθηση αυτών των αξιών. Στο opengovmonitor.gr είναι αναρτημένες γενικές πληροφορίες για την OGP, τα προηγούμενα ΕΣΔ της χώρας, τα στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής του 4ου ΕΣΔ, καθώς και οι δράσεις για σχετικό υλικό που αφορά την κατάρτιση του 5ου ΕΣΔ. Περισσότερα για την Κεντρική Ιστοσελίδα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην OGP στο παρακάτω link: https://opengovmonitor.gr/
5Πραγματοποίηση του 1ου Εργαστηρίου για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.
 Η ΓΓΨΔΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διοργάνωσε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 12ου  e- Government Forum, το 1ο εργαστήριο για την έναρξη της ανοιχτής διαβούλευσης. Προς την κατεύθυνση του συνεργατικού σχεδιασμού του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης μέσω του συμμετοχικού διαλόγου,  οι  ενδιαφερόμενοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών,  κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους ώριμες προτάσεις στη βάση δύο αξόνων α) Διαφάνεια, λογοδοσία και  καταπολέμηση της διαφθορά, β) Πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, στα Ανοικτά δεδομένα, καθώς και στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων ψηφιακών υπηρεσιών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με τοποθετήσεις η πολιτική ηγεσία, στελέχη της ΓΓΨΔΑΔ που συμμετέχουν στην κατάρτιση του 5ου ΕΣΔ, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στην εκδήλωση.  Περισσότερα για την πραγματοποίηση του 1ου εργαστηρίου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link: https://opengovmonitor.gr/1st-workshop/
6 Ανοιχτή Πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού του 5ου ΕΣΔ
 Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ΓΓΨΔΑΔ και το FG ανάρτησαν στο opengovmonitor.gr ανοιχτή πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού για την κατάρτιση του επερχόμενου 5ου ΕΣΔ.  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, από τον δημόσιο τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα και ερευνητικούς φορείς, να πάρει ενεργά μέρος στη διαδικασία συνεργατικής δημιουργίας. Η δήλωση της συμμετοχής είναι εφικτή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία το FG προετοίμασε την  λίστα των θεματικών ενοτήτων και ειδικότερα ζητήματα. Η λίστα αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων προκειμένου να καταλήξει σε δεσμεύσεις που θα συμπεριληφθούν στο 5ο ΕΣΔ. Η λίστα διαμορφώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με το FG λαμβάνοντας υπόψη αρχικές προτάσεις των μελών του, προσκλήσεις του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προς και πιθανούς εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης και τις προτάσεις δεσμεύσεων από δημόσιους φορείς, με σεβασμό στις αρχές της διακήρυξης της OGP. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, του συμμετοχικού σχεδιασμού και υλοποίησης, της ουσιαστικής επίδρασης στις λειτουργίες του Δημοσίου, της καθημερινότητας των πολιτών, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της προώθησης του ερευνητικού έργου, καθώς και του ισχύοντος Εθνικού και Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου αλλά και σχετικών κατευθύνσεων διεθνών οργανισμών και φορέων, η πρόσκληση περιλαμβάνει μια σειρά κριτηρίων τα οποία οι φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη και κατάθεση πιθανών προτάσεων δέσμευσης, είτε αν αφορούν σε διεύρυνση των ήδη καταγεγραμμένων προς επιλογή προτάσεων από τους αυτο-δεσμευόμενους φορείς είτε αν βρίσκονται πέραν εκείνων που ήδη έχουν καταγραφεί. Η δυνατότητα συμμετοχής με αυτόν τον τρόπο παρουσιάστηκε και στο 1ο Εργαστήρι για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Η πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link: https://opengovmonitor.gr/callforcodesign/  
6Συνεδριάσεις Υπο-ομάδων Εργασίας
 Δεδομένης της βαρύτητας αλλά και της ανάγκης εξειδίκευσης κάποιων δεσμεύσεων από φορείς πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις υπο-ομάδων με την συμμετοχή και εκπροσώπων του FG. Πιο συγκεκριμένα: Στις 18 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της υπο-ομάδας εργασίας για την θεματική ενότητα “Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Διαφάνεια και Λογοδοσία”. Στην συνάντηση εκτός από τα μέλη του FG και την ΓΓΨΔΑΔ, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την ΕΑΔ, την Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζοντας τις δεσμεύσεις τους. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις δεσμεύσεις που αφορούν α) την “Ανάπτυξη πλατφόρμας για την αξιολόγηση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών από τους Πολίτες” από το Υπουργείο Εσωτερικών και β) του “Δίαυλου Υποβολής Αναφορών (Whistleblowing Platform) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937” όπου παρουσιάστηκε εκτενώς από την ΕΑΔ. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε από την Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος πρωτοβουλία που αφορά την διαφάνεια στις προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ωστόσο λόγω του απαιτούμενου χρόνου ωρίμανσης μιας πιθανής δέσμευσης συζητήθηκε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μέρος του επόμενου ΕΣΔ. Σε κάθε περίπτωση επισημάνθηκε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις πρέπει να έχουν ορόσημα εντός της χρονικής διάρκειας του 5ου ΕΣΔ (2023-2024) και να είναι ρεαλιστική η εκτίμηση για την επίτευξή τους. Για αυτόν τον λόγο έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις δεσμεύσεις που αφορούν υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ή εργαλείων, των οποίων ο χρόνος υλοποίησης (από τον σχεδιασμό έως την λειτουργία) τις περισσότερες  φορές ξεπερνάει τα δύο χρόνια. Στις 25 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της υπο-ομάδας εργασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό την κατάρτιση δεσμεύσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση εκ μέρους των ΟΤΑ. Στην συνάντηση εκτός από τα μέλη του FG και την ΓΓΨΔΑΔ, συμμετείχαν εκπρόσωποι της εταιρείας Crowd Policy η οποία με την διάθεση Ανοιχτού Λογισμικού προς τους Δήμους, θα δώσει την δυνατότητα υλοποίησης δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού και ανοιχτής διακυβέρνησης από ΟΤΑ. Συζητήθηκε το θέμα ότι για την συμμετοχή ΟΤΑ στο OGP Local θα έπρεπε να έχει προηγηθεί σχετική αίτηση των Δήμων στο OGP Local. Ωστόσο οι Δήμοι μπορούν να συμμετέχουν με δεσμεύσεις στο 5ο ΕΣΔ λαμβάνοντας υπόψη κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις σύμφωνα με το handbook του OGP. Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην ανοιχτή πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού του 5ου ΕΣΔ (βλέπε ενέργεια 6). Σε κάθε περίπτωση οι δεσμεύσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές ως προς την υλοποίησή τους στο χρονικό πλαίσιο των επόμενων 2 ετών και εντός των θεματικών προτεραιοτήτων που περιλαμβάνει το 5ο ΕΣΔ. 
7Προετοιμασία για την Δημόσια Ανοιχτή Διαβούλευση του 5ου ΕΣΔ
 Σύμφωνα με τις οδηγίες της OGP αναφορικά με την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης, οι δεσμεύσεις των Φορέων θα πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο εγγράφου της OGP. Για αυτόν τον λόγο και για τις ανάγκες της Δημόσιας Ανοιχτής Διαβούλευσης του 5ου ΕΣΔ, το πρότυπο εγγράφου μεταφράστηκε και στάλθηκε από την ΓΓΨΔΑΔ σε όλους τους Φορείς που είχαν αποστείλει δεσμεύσεις και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκε έως τις 30.11.2022 το σύνολο των δεσμεύσεων σε μία ενιαία μορφή προς Δημόσια Διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτήθηκε η τροποποίηση κάποιων δεσμεύσεων σε συνεργασία με τους Φορείς με σκοπό να το περιεχόμενό τους (ημερομηνίες οροσήμων, διατυπώσεις, προσθήκες κ.λπ.) να συνάδει με τις οδηγίες της OGP για την κατάρτιση των ΕΣΔ. Επίσης συνοδευτικά στο 5ο ΕΣΔ προετοιμάστηκε εισαγωγικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει το όραμα της Κυβέρνησης αναφορικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, τις θεματικές προτεραιότητες που τέθηκαν καθώς και επιγραμματικά την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του 5ου ΕΣΔ.  Τέλος ολοκληρώνοντας και τις τελευταίες λεπτομέρειες το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της ΓΓΨΔΑΔ ανάρτησε στο opengov.gr το 5ο  ΕΣΔ για Δημόσια Διαβούλευση έως τις 19.12.2022 σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του 5ου ΕΣΔ. Το κείμενο του 5ου ΕΣΔ αναρτήθηκε και στο opengovmonitor.gr ενημερώνοντας για την διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης στο opengov.gr. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης που θα υποβληθεί στην OGP στο τέλος Δεκεμβρίου 2022.